Xiaoying Li (李小滢)

Xiaoying  Li (李小滢)

Xiaoying Li (李小滢)

Ph.D., Peking University, China (2012-2017)
B.S., Jilin University, China (2008-2012)

Research Interests:The Oxidative Potential of Atmospheric Particulate Matter and Its Source Contribution.

Selected Publications

1.Xiaoying Li, Caiqing Yan, Regan F. Patterson, Yujiao Zhu, Xiaohong Yao, Yifang Zhu, Shexia Ma, Xinghua Qiu, Tong Zhu, Mei Zheng*. Modeled deposition of fine particles in human airway in Beijing, ChinaAtmospheric Environment, 2016, 124: 387-395.