CV

教育经历

1991 - 1994 , 博士后 , 植物发育 , 美国加州大学伯克利分校
1987 - 1990 , 理学博士 , 植物生理 , 中国科学院植物研究所
1983 - 1986 , 理学硕士 , 植物生理 , 武汉大学
1978 - 1982 , 理学学士 , 农学 , 安徽农学院
工作经历
1998 - 至今 , 教授 , 北京大学生命科学院 
1997 - 1998 , 合作研究 , 美国伯克利加州大学 
1996 - 1998 , 研究员 , 中科院植物所 
1994 - 1996 , 副研究员 , 中科院植物所 
1991 - 1994 , 博士后研究生 , 美国伯克利加州大学 
1990 - 1994 , 助理研究员 , 中科院植物所