group

 

Lin Zhang (张霖)

长聘副教授, Associated professor with tenure

博士生导师,研究员 

Email: zhanglg@pku.edu.cn

Graduate students

Zehui Liu PhD, 2018/09-

Xiaolin Wang PhD, 2018/09-

Jiayu Xu PhD, 2019/09-

Danyang Li PhD, 2019/09-

Ni Lu PhD, 2019/09-

Xingpei Ye PhD, 2020/09-

Lu Li PhD, 2021/09-

Jialin Deng PhD, 2022/09-

Postdoctoral fellows

Yixin Guo 2020-

Yiwei Gong 2021-

Undergraduate students

Alumni

Yuanhong Zhao PhD, 2013/09-2018/07

Xiao Lu PhD, 2014/09-2019/07

Jingyuan Shao PhD, 2014/09-2019/07

Youfan Chen PhD, 2015/09-2020/07

Mi Zhou PhD, 2016/09-2021/07

Haiyue Tan PhD, 2017/09-2022/07