Fang Zheng

Fang Zheng

Fang Zheng

PhD Student (2018)

Research subject: mechanical and electrical properties of two-dimensional materials by in-situ electron microscopy